CONTRACT EN TARIEVEN

Met de volgende zorgverzekeraars zijn overeenkomsten afgesloten voor 2013:

Menzis

Achmea

Multizorg VRZ

Zorg en zekerheid

CZ – Delta Lloyd – Ohra

De Friesland zorgverzekeraar

Univé VGZ IZA Trias

Tarief Fysio-fitness 2013 € 7,80 (incl. BTW) per training.