Vergoeding

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar, worden een aantal behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed. Hoeveel behandelingen dit zijn, verschilt per verzekering, dit is te vinden in uw polisvoorwaarden. Heeft u geen aanvullende verzekering, dan raad ik u aan uw klachten te bespreken met uw huisarts en eventueel een verwijzing te vragen alvorens een afspraak te maken.

Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)


U kunt ook zonder verwijzing bij de praktijk terecht voor fysiotherapeutische behandeling. Hierbij vindt er eerst een screening plaats, waarbij rode vlaggen worden uitgesloten; redenen om het fysiotherapeutisch handelen te staken en terug te verwijzen naar uw verwijzer/huisarts. Indien er wel sprake is van rode vlaggen zult u na uitleg van deze rode vlaggen worden terugverwezen naar uw huisarts. In dit geval worden alleen de kosten van de screening in rekening gebracht.

Chronische fysiotherapie


Indien er sprake is van een aandoening welke volgens het besluit Zorgverzekeringen is opgenomen in bijlage 1, dan is een verwijzing in de meeste gevallen noodzakelijk. Wie deze verwijzing mag verstrekken verschilt per aandoening (huisarts of medisch specialist). Indien dit voor u onduidelijk is, kunt u altijd contact opnemen met ons om dit te achterhalen. U kunt ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te achterhalen of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en welke verwijzer vereist is voor declaratie bij uw zorgverzekeraar.

Hiernaast zijn er bepaalde aandoeningen waarvoor aanvullende eisen gelden vanuit zorgverzekeraars, bijvoorbeeld bij de Ziekte van Parkinson, COPD en Claudicatio Intermittens (etalagebenen). Voor deze aandoeningen is er de eis deelnemer te zijn van ParkinsonNet of ClaudicatioNet. Helaas komen wij hierdoor alleen bij verzekerden van DSW en ONVZ in aanmerking voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd bij deze verzekeraars? Dan is behandeling alleen mogelijk op eigen kosten (mogelijk is een deel van uw behandeling verzekerd, neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar).

Indien er sprake is van chronische fysiotherapie, draagt u zelf verantwoordelijkheid voor de eerste 20 behandelingen. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, zullen deze behandelingen aan u worden gefactureerd. Vanaf de 21e behandeling word fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering, hierbij zal wel uw eigen risico worden aangesproken. Indien uw eigen risico al volledig voldaan is, zult u hier geen aanvullende rekeningen voor ontvangen, mits de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Heeft de praktijk geen contract met uw zorgverzekeraar? Dan gelden de tarieven zoals aangegeven op de pagina Tarieven.

Vergoeding vanuit zorgverzekeraar

In 2023 heeft de praktijk géén contract met:

Zorg & Zekerheid
EUCARE

Indien de praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar, worden behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd, mits u hiervoor verzekerd bent. Het is aan te raden voor uw afspraak te controleren op hoeveel behandelingen u recht heeft vanuit uw zorgverzekering en hoeveel behandelingen eventueel al gedeclareerd zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van deze informatie, ook gedurende uw behandeling.

Indien de praktijk geen contract heeft met uw zorgverzekeraar of uw aanvullende vergoeding reeds gebruikt is, worden behandelingen eens per maand aan u gefactureerd. Indien u wel een aanvullende verzekering heeft afgesloten, waarbij u recht hebt op fysiotherapeutische behandeling, kunt u uw factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoed afhankelijk van uw polisvoorwaarden een deel van de factuur, de exacte vergoeding kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.